Spring til indhold

Facaderåd

Der er et facaderåd i hver af de tre købstæder, Præstø, Stege og Vordingborg. Facaderådene er sammensat af medlemmer fra foreninger med interesse for købstædernes bymidte. 

Facaderådene høres i sager, der drejer sig om skilte og facader, der ligger ud til gader og torve inden for de områder, de tre facaderåd dækker.

Du har som ejer af en ejendom eller butik pligt til at ansøge kommunen om ændringer af:

  • skiltning og belysning af facaden.
  • udskiftning af vinduer og døre.
  • ombygning af facade og ændring af facadefarve.
  • udskiftning af tag.
  • opsætning af kviste/tagvinduer.

Forretningsorden for facaderåd i Vordingborg Kommune

Din ansøgning

Ansøgningen skal indeholde:

  • En beskrivelse af det ansøgte, f.eks. størrelse på skilt, størrelse på bogstaver, skiltets farver og belysning.
  • Foto af eksisterende forhold.
  • Illustration af det ansøgte.

 Ansøgningerne sendes via Virk.dk som sikker post. Husk at skrive "Facaderåd" i emnefeltet

Ansøgning til Præstø Facaderåd

Ansøgning til Stege Facaderåd

Ansøgning til Vordingborg Facaderåd