Spring til indhold

Kirkeskoven

 • Kirkeskoven ejes af kommunen. Det er en gammel egeskov, der er mere end 200 år gammel. I skoven vokser der især stilk-eg, men i mindre områder vokser der også bøg. I øvrigt ses større ask og park-lind.
 • Selvom skoven er mere end 200 år gammel, er mængden af dødt ved begrænset. Det kan skyldes, at dødt ved tidligere i høj grad blev fjernet fra skoven og anvendt til brænde.
 • I dag bliver træerne primært fjernet af hensyn til publikums sikkerhed. For at skabe mulighed for foryngelse af egene er der foretaget plukhugst i skoven.

Planteliv og svampe

 • Der vokser mange forskellige skovbundsplanter i Kirkeskoven, såsom lærkespore, almindelig bingelurt, dansk ingefær, majblomst, anemoner og ikke mindst ramsløg, som sætter sit markante præg på skoven i forårsmånederne.
 • Skoven rummer også mange svampe, som er knyttet til det døde ved – stød og døde eller døende stammer.

Dyreliv

 • Der er registreret seks arter af flagermus i skoven. Dværgflagermus og sydflagermus forekommer over næsten hele skoven. Dværgflagermus yngler i gamle ege -og asketræer, mens sydflagermus yngler i byens huse omkring skoven. 
 • I skoven findes 2-3 kolonier af råger, som sætter deres præg i de tidligere forårsmåneder. I starten af juni, hvor ungerne er fløjet fra rederne, er støjen begrænset, og fuglene har fundet andre overnatningssteder.
 • Desuden er Kirkeskoven rig på almindelige natsommerfugle (ugler, spindere og målere).
 • På en gåtur gennem skoven kommer du også forbi et græsareal med sikahjorte. Sikahjortene gik tidligere på Ruinterrænet, men de blev flyttet ned i Kirkeskoven i forbindelse med etablering af Danmarks Borgcenter og reetablering af voldgravene.

Rekreativ brug af skoven

 • Skoven anvendes hele året rundt til gåture og løbeture for borgere i Vordingborg by og gæster udefra. Den besøges også af mange institutioner, skoler og børnehaver, som ligger i gå- eller cykelafstand fra skoven.
 • Der er gode trampestier og veje rundt i skoven og en naturlegeplads i tilknytning til skoven.