Spring til indhold

Nyt Rådhus - Borgernes Hus

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med indgåelse af budgetaftale for 2020 at sætte gang i arbejdet med et nyt rådhus - Borgernes Hus. Der er i perioden 2020-2023 i alt afsat et rådighedsbeløb på 141,5 mio. kr. til arbejdet.

I budgetaftalen for 2020 og overslagsårene står blandt andet:

Kommunen har gennem mange år drøftet mulighederne for at bygge nyt rådhus eller gennemføre gennemgribende renovering af det gamle. Det nuværende er utidssvarende både i relation til nutidige standarder indenfor energieffektivitet og klimavenlighed, samt i relation til funktionalitet for det arbejde og de funktioner et rådhus bør understøtte.

Læs mere om planerne for Nyt Rådhus - Borgernes Hus