Spring til indhold

Vandværker og takster

 • Find dit vandværk - bemærk at der kan være enkelte ejendomme i Kastrup-Neder Vindinge vandværks forsyningsområde, som er tilsluttet Vordingborg Vand A/S.
 • Vandprisen kan du få oplyst af dit vandværk.
 • Taksterne for Vordingborg Vand A/S (Mørkeskov, Bakkebølle, Nyråd, Præstø, Stege og Frenderup vandværker) kan du finde på deres hjemmeside.
 • Vandværkets takster godkendes efter Kommunalbestyrelsens retningslinjer for godkendelse af takster for almene vandværker.
 • Takstbladsskabelon for vandværker

Målinger for pesticider:

 • Alle vandværker måler regelmæssigt for pesticider.
 • Ved langt de fleste er der ingen fund af pesticider.
 • De seneste år er der kommet 5 nye stoffer på listen, som der skal måles for.

 • Der har været fund af nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon ved enkelte vandværker.
 • Disse vandværker har hurtigt løst problemet.
 • Ingen vandværker i kommune forsyner forbrugerne med vand med pesticider over grænseværdien.
 • Vandværkerne er i gang med målinger for det seneste pesticid på listen. Et nedbrydningsprodukt fra et svampemiddel, der hedder chlorothalonil-amidsulfonsyre.
 • Produktet er ikke fundet i de prøver, der indtil nu er taget.