Spring til indhold

Studerende - sygeplejerske

Som sygeplejestuderende har du mulighed for at komme i klinik i Afdeling for Pleje og Omsorg, Vordingborg Kommune.

På årsbasis modtages 24 – 30 sygeplejestuderende, der er i klinisk uddannelse i hjemmeplejen.

Som studerende vil du besøge borgere, der har forskellige livsvilkår, syn på tilværelsen samt forskellig kulturel baggrund. Arbejdsvilkårene kan derfor være uensartede, og der kan ofte opstå etiske dilemmaer mellem egen faglighed og borgerens hverdag og virkelighed.

Der er rige læringsmuligheder, idet du kommer tæt på mennesker i egne hjem og omgivelser og lærer at tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje til mennesker under forskellige rammer og betingelser.

Sygeplejeopgaver, som du kan blive oplært i, kan eksempelvis være injektionsgivning, sårpleje, kompressionsbehandling, medicinadministration, pleje – samt anlæggelse af kathéter etc.

Dagbogsnotat

Cecilie er en modul 6 studerende, der netop er startet i sin klinik i hjemmeplejen, Vordingborg Kommune. Hun har i et dagbogsnotat beskrevet en ”almindelig” dag i hjemmeplejen. Beskrivelsen kan give dig indsigt i det arbejdsindhold samt den praksisvirkelighed, som du vil møde i hjemmeplejen – set med den studerendes øjne.

Hent Cecilies dagbogsnotat.