Spring til indhold

Åben skole

Åben Skole er en måde at lave undervisning på, hvor skolen samarbejder med det omgivende samfund, f.eks. foreninger, museer og erhvervsliv. 
Åben Skole blev et krav med folkeskolereformen i 2014. Skolen arbejder således sammen med aktører fra det omgivende samfund om at tilrettelægge undervisning, der skaber udviklende læringsmiljøer. Samarbejdet bidrager også til, at elever stifter bekendtskab med de muligheder, som foreningsliv, erhvervsliv og lokalsamfundet rummer.

ÅBEN SKOLE I VORDINGBORG KOMMUNE

I Vordingborg Kommune har der længe været arbejdet med Åben Skole. Det er ikke nyt, at skolerne bruger og engagerer det omgivende samfund i deres praksis. 
For at sikre en fælleskommunal rammesætning, er der i Vordingborg Kommune udarbejdet Mål og rammer for Åben Skole. Afsættet har været et ønske om i højere grad at sikre, at alle børn får tilbudt undervisning, der udspringer af samarbejder med eksterne samarbejdspartnere. 

Åben Skole skal medvirke til, at alle elever i Vordingborg Kommune får en varieret, virkelighedsnær og vedkommende undervisning, der kan inspirere og motivere til elevernes læring og udvikling. Målet er også, at alle børn stifter bekendtskab med nye og anderledes lærings- og erfaringsfællesskaber, der giver nye erfaringer, tanker om og perspektiver på elevens eget liv.