Spring til indhold

Digitale kort

  • Det digitale kort giver mulighed for at få informationer om kommunen vist på kort. Det kan være et fredet fortidsminde, hvor ligger daginstitutionerne, er der en lokalplan hvor jeg bor osv.
  • Du har mulighed for at bevæge dig rundt i kortet, søge på din adresse eller dit matrikel nummer, tænde og slukke for temaer, anvende forskellige baggrundskort og f.eks udskrive et kort over din ejendom.

!!! For at kortene virker optimalt, anbefales det at bruge en opdateret browser, eller skifte til en anden.

Kort Vordingborg

Kommuneplan 2022

Spildevandsplan 2021

Er oplysningerne på kortet til at stole på?

  • Matrikelkortet er kun vejledende og viser ikke nødvendigvis den korrekte beliggenhed af skel. Det er altid forholdende på stedet der er gældende. Myndighed for påvisning af skel er en Landinspektør.
  • Bygninger er tegnet ud fra luftfoto og vises ved tagudhæng.
  • Temakortene er kun vejledende og kan derfor ikke anvendes som juridisk dokumentation.
  • Skal du projektere, afsætte skel, bygge, grave eller lign., skal originalmaterialet rekvireres hos en af disse leverandører.

Skal du bruge digitale kort til CAD eller eget GIS system, skal du downloade data fra Datafordeleren.

Hjælp min GPS kan ikke finde vej

  • Vi har typisk ikke indflydelse på de ting, der kan give fejl i rutebeskrivelserne, eller gøre en adresse svær at finde på GPS.
  • Alle landets kommuner ajourfører løbende adressedata i den Offentlige Informationsserver. Herfra henter de private kortfirmaer de nødvendige oplysninger for at opdatere deres kortmateriale.

Fejl i adresser
Oplever du fejl ved placeringen af en adresse, kan du på denne side: danmarksadresser.dk se placeringen af alle adresser i Danmark. Tjek først adressens placering på denne hjemmeside, FØR du kontakter os.

Hvis der ikke er fejl i adressen her, kan du kontakte GPS-producenterne og indberette fejlen hos dem.

Tom Tom

Du skal oprette dig som bruger med e-mail og password, før du kan indberette fejl.

Garmin

Du skal oprette dig som bruger med e-mail og password, før du kan indberette fejl.

Google Maps og mobil-GPS

Klik på "Send feedback" i nederste højre hjørne. Du skal oprette dig som bruger med e-mail og password, før du kan indberette fejl.

KRAK/Eniro

OBS! Vær opmærksom på, at selv om en fejl er rettet hos kortfirmaet, slår det først igennem på GPS'en, når GPS'ens kort er blevet opdateret. Dette gælder dog ikke for Google Maps, der henter data direkte fra nettet.