Spring til indhold

Legepladser

 • Vordingborg Kommune har mange skønne legepladser rundt omkring i kommunen.
 • De fleste legepladser er velegnede til en udflugt for hele familien. 
 • Der er udfordringer til leg og til at træne balance og styrke.
 • En del legepladser er indrettet med borde, bænke og andet. 
 • Der er skraldespande til affald på størstedelen af legepladserne, så vi kan hjælpes ad med at holde pladserne rene og ryddelige. 

 

Her kan du se et kort over alle vores legepladser.

 

Til foreninger

 • Foreninger som ønsker at opsætte legeredskaber på kommunale arealer skal indgå en skriftlig aftale herom med den driftsansvarlige enhed i Vordingborg Kommune.
 • Vordingborg Kommune indgår ikke aftaler om opsætning af legeredskaber med enkeltpersoner eller grupper af personer, som ikke er organiseret i en forening el. lign.

Til institutioner

 • I Vordingborg Kommune er det muligt for institutioner at sparre om legepladser og renovering af disse med kommunens legepladskonsulent ved Teknik & Miljø.
 • Det årligt lovpligtige tilsyn med legepladser bestilles automatisk af Trafik og Ejendomme og udføres af en ekstern legepladsinspektør.
 • Kontakt afdeling for Teknik & Miljø for at høre mere.

Grundlag for legepladser

Grundlag og strategi for Legepladser

 • Vordingborg Kommune har udarbejdet et forvaltningsgrundlag for legepladser på kommunale arealer.
 • Grundlaget beskriver hvilke forhold der gør sig gældende ift. sikkerhed, ansvar, indretning og opførelse af nye legeredskaber, særlige legeredskaber, inspektion og vedligeholdelse samt aftaler om private legeredskaber på kommunale arealer.
 • Grundlaget underbygger Vordingborg Kommunes vision om, at være Storbyens sundeste og smukkeste forhave, med fortællingen om Sunde og aktive borgere, hvor naturen og talrige tilbud skaber rammen for et sundt og aktivt liv for borgere i alle aldre.
 • Spørgsmål til kommunens forvaltning af legepladser kan rettes til Teknik & Miljø.
 • Grundlag for Legepladser
 • Strategi for legepladser