Spring til indhold

Fugt og skimmelsvamp

 • Skimmelsvamp kommer ofte, fordi den fugt, der er i den varme luft inden døre, danner kondens på kolde overflader og binder det husstøv og småsnavs, der er på overfladerne. Det miks er en god grobund for skimmelsvamp.

Dit ansvar som lejer / beboer

Hvis der er tale om et angreb af skimmelsvamp, som alene er opstået på grund af forkert brug af boligen, f.eks. at du varmer for lidt op, lufter for lidt ud eller tørrer tøj inden døre, har du selv ansvaret for af fjerne skimmelsvampen.

Har du mistanke om, at skimmelsvampen skyldes fejl ved bygningskonstruktionen eller manglende vedligeholdelse fra udlejers side?

 • Hvis du bor til leje i et boligselskab (almennyttig bolig), skal du henvende dig til ejendomsadministrationen. 
  Hvis ejendomsadministrationen ikke reagerer på din henvendelse, eller du er uenig med dem om problemets løsning, kan du henvende dig til Beboerklagenævnet i Vordingborg Kommune.  
 • Hvis du bor til leje i en lejlighed, en ejerlejlighed eller et hus, som er ejet at en privatperson eller et privat boligselskab, skal du henvende dig til udlejeren.
  Hvis udlejeren ikke reagerer på din henvendelse, eller du er uenig med udlejeren om problemets løsning, kan du henvende dig til Huslejenævnet i Vordingborg Kommune.

Dit ansvar som ejer / udlejer

 • Det er bygningens ejer (udlejer), der er ansvarlig for, at boligen er sund og fri for skimmelsvamp.
 • Ejer (udlejer) har blandt andet ansvaret for, at boligens varmesystem virker tilfredsstillende, at der ikke er utætte vandinstallationer eller afløb, at bygningen i det hele taget er tilstrækkeligt sikret mod opstigende grundfugt og sikret mod indtrængning af regnvand og fygesne.

Egen bolig

 • Hvis du opdager skimmelsvamp i din ejerbolig, er det helt og holdent dit ansvar at fjerne skimmelsvampen og årsagerne hertil.
 • Du bør undersøge, om din husforsikring dækker skader som følge af skimmelsvamp.

Gode råd til godt indeklima

Mange af de faktorer, som påvirker dit indeklimaet negativt, kan minimeres eller helt undgås. Hvis du følger disse fem enkle råd, er du allerede godt på vej til at få en sund og behagelig bolig:

 • Luft ud. Helst flere gange om dagen, så fugt, støv, kemiske stoffer og partikler reduceres.
 • Begræns fugt. Læg låg på gryderne, og tænd for emhætten. Tør ikke tøj indendørs, og luft ud efter badet.
 • Gør rent. Foretag grundig rengøring en gang om ugen.
 • Sæt varme på. Opvarmning og ventilation nedsætter risikoen for fugtskader.
 • Begræns kemikalier. Nye møbler, elektronisk udstyr, maling og træplader afgasser kemikalier til luften indenfor. Gå efter produkter, der er miljømærkede.

Bliv klogere på skimmel

 • Kan du se pletter og skjolder på dine gulve, vægge eller lofter?
 • Lugter der muggent eller jordslået i boligen?

Så kan det tyde på skimmelsvamp, men heldigvis er der viden og hjælp at hente på skimmel.dk, som er en hjemmeside, hvor du kan få viden og gode råd om skimmelsvamp. 

Bliv klogere på skimmel