Spring til indhold

Hospice

Hospiceophold er et tilbud til mennesker, som har en uhelbredelig sygdom, hvor helbredende be­hand­ling er opgivet til fordel for en aktiv lindrende indsats. Målet er at yde den syge en vær­dig af­sked med livet – i gode, rolige omgivelser og med omsorgsfuld, smertefri pleje. 

På et hospice ydes en højt kvalificeret, lindrende indsats af et veluddannet og erfarent tværfagligt per­­sonale, som består af sygeplejersker, læger, fysioterapeuter, præster og psykologer, og i nogle til­fæl­de diætist, socialrådgiver og musikterapeut. Derudover har et hospice ofte tilknyttet et antal fri­vil­li­ge medarbejdere, som udfører forskelligt praktisk arbejde på hospice og som, på anmodning, er til dis­­position for den syge og pårørende til løsning af praktiske opgaver, som samtalepartner eller egent­lig besøgsven. 

Det er kvaliteten af det resterende liv, som prioriteres højest. På et hospice bliver omsorg, pleje og behandling tilrettelagt i samråd med den syge og pårørende. Familien har, som den syge, stor plads i den daglige omsorg, pleje og behandling. Et hospice vil således være både for syge og på­rørende. 

Siden 2001 har hospiceophold været gratis for borgerne og undergivet det frie sygehusvalg.

Hvad er et hospice?

Et hospice er et sted, hvor du kan bo i din sidste tid, hvis du er uhelbredeligt syg og døende. Du får behandling af sygeplejersker, læger, fysioterapeut, præst og psykolog. Et hospice er både for dig og dine pårørende, og omsorg og pleje bliver tilrettelagt sammen med jer.

Hvilke kriterier skal være opfyldt?

  • du skal selv ønske at komme på hospice
  • du skal have en uhelbredelig fremskreden sygdom, og din behandling skal være afsluttet
  • du skal have komplekse problemstillinger af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter
  • du skal være med på, at hjælpen på hospicet er lindrende og ikke helbredende.

Hvor finder jeg hospicer?

Du frit kan vælge et hospice i nærheden af din familie, uanset hvilken kommune du bor i. På Hospice Forum Danmarks hjemmeside finder du adresseoplysninger og links til alle hospicer. Du kan også se hvor mange sengepladser, der er i din region.

Hvad koster det?

Det gratis at komme på hospice, hvis du opfylder kriterierne, og der er plads.

Hvordan får jeg plads på hospice?

For at komme på hospice skal du have en henvisning fra en læge. Det kan være fra din praktiserende læge eller fra en læge på sygehuset.

Opret livstestamente

Du kan oprette et livstestamente, hvis du ikke vil have livsforlængende behandling.