Spring til indhold

Miljørådet

  • Kommunen har et miljøråd, der har til formål er at fungere som dialogforum mellem kommunen og borgerne i emner, der relaterer sig til natur, miljø, formidling, friluftsliv, planlægning i det åbne land og bæredygtighed/LA21.
  • Se Miljørådets side