Spring til indhold

Arbejdsvilkår for PA-elever

Som ansat i Vordingborg Kommune har du en arbejdstid på 37 timer ugentligt. Hver praktikuge planlægges fire uddannelsestimer til elevens disposition. Der kan være lokale forskelle, om uddannelsestimerne afholdes på det enkelte praktiksted eller efter anden aftale.

Løn og arbejdsvilkår er bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA og KL.

Hvis du er fyldt 25 år, og har minimum et års relevant beskæftigelse inden for de sidste fire år, kan du få voksenelevløn under uddannelsen. Hvis du søger voksenelevløn, skal du fremsende dokumentation for beskæftigelse og timetal, gerne lønsedler.

Relevant beskæftigelse kan f.eks. være:

  • Pædagogmedhjælper

  • Dagplejer

  • Omsorgsmedhjælper

  • Klubmedarbejder

Ansættelse som elev medregnes ikke. 

Transport

Du kan få tilskud til transport i skoleperioderne efter gældende regler. Transport til/fra praktikstedet er for egen regning. Du skal medtænke udgifter til bøger.

Ferie

Det vil fremgå af din uddannelsesplan, hvornår du afholder ferie. Eventuelle ændringer af ferie i praktikperioden skal foregå efter aftale med praktikstedet og altid oplyses til PA-ansvarlig Mette Johansen.