Spring til indhold

Naturrum Præstø Fjord

  • Naturrum Præstø Fjord giver mulighed for ly og læ i kreative rammer. Langs Præstø Fjord er etableret såkaldte fjordposter, hvor såvel natur som kultur og landskab kan opleves på nærmeste hold.
  • Her er mulighed for at se på fugle og planter, gå på opdagelse i det lave vand, nyde medbragt mad, overnatte en enkelt nat, se udstillinger om livet ved fjorden, høre historier, få en folder, se naturfilm med mere.
  • Der er handicapegnet toilet og en grusbelagt sti egnet til kørestol ved fjordposten Præstø Strand. 

Roneklint, Even og Præstø Strand

  • I kommunen er der etableret tre fjordposter ved hhv. Roneklint, Præstø Strand og Even.
  • Ved Roneklint er fjordposten Roneklint Fyr, som er omdannet til et formidlingsrum med mulighed for at gå i læ og spise medbragt mad. Der er en plancheudstilling om fuglene og kulturhistorien omkring fyret. Her kan du overnatte i en bådshelter (omvendt fiskejolle indrettet som shelter) ved sommerhusområdet. Bemærk, at det ikke er tilladt at køre ned i sommerhusområdet. Parkering kan ske på parkeringsplads ved Roneklint Fyr.  
  • På Præstø Strand er der etableret et formidlingshus med plancheudstilling, grejbank, informationstavle, borde-bænkesæt og bålplads. Desuden kan du via en smartphone logge dig på det lokale Wi-Fi og hente film og audioguides om naturen og kulturhistorien omkring Præstø Fjord. 
  • Ved Even er der mulighed for at gå i land med kajak/kano og overnatte på en teltplads. Her kan du også logge dig på en lokal Wi-Fi via din smartphone.   

Samarbejde mellem flere kommuner

  • Naturrum Præstø Fjord er et samarbejde mellem lodsejere og de tre kommuner (Næstved, Faxe og Vordingborg) omkring fjorden samt en række frivillige og foreninger.
  • Projektet er støttet af Friluftsrådets Tips- og Lottomidler, Lokale- og Anlægsfonden, Arbejdsmarkedets Feriefond samt LAG Vordingborg, Næstved og Faxe.