Spring til indhold

Ejendomsskat

 • Ejer du en bolig, skal du betale to slags skatter; ejendomsskat og ejendomsværdiskat, som du betaler til SKAT. 
 • Din ejendomsværdiskat og ejendomsskat bliver beregnet ud fra en ejendomsvurdering.
 • SKAT fastsætter din ejendomsværdi, grundværdi og eventuelt fradrag for forbedringer.

Indefrosset grundskyld - lån til betaling af stigning i grundskyld

I 2024 kommer der nye boligskatteregler. De har blandt andet betydning for den indefrysningsordning – som giver mulighed for lån til stigninger i grundskylden.  

Siden 2017 har boligejere kunnet låne til eventuelle stigninger i deres grundskyld. Indefrysningsordningen har hidtil ligget i kommunerne. Med de nye boligskatteregler overtager Skatteforvaltningen ansvaret for nye indefrysningslån. Derudover udvides ordningen, så du kan låne til eventuelle stigninger i både grundskyld og ejendomsværdiskat. Der kommer også renter på nye lån fra 2024.  

Vælg til og fra på skat.dk  

Når skatteforvaltningen overtager indefrysningsordningen i 2024, kan du vælge eller fravælge indefrysningslån på din forskudsopgørelse. Hvis du vil indfri noget af lånet, kan du fra 2024 gøre det via TastSelv/boligskattelån på skat.dk.  

Gamle lån bliver i kommunen  

Lån oprettet fra 2023 eller tidligere år, skal fortsat betales tilbage til kommunen. Det er også kommunen, der kan oplyse, hvor meget du evt. har lånt til og med den 31. december 2023. Det gamle lån kan indfries på borger.dk   

Du overflyttes automatisk  

Hvis du hidtil har indefrosset din grundskyld hos kommunen, vil låneordningen automatisk fortsætte med de nye skatteregler.   

Hvis du ikke ønsker at fortsætte din indefrysning, kan du framelde den på din forskudsopgørelse.  

Fleksibelt lån  

Du kan vente med at tilbagebetale lån og renter, til du sælger din bolig. Du kan altid vælge, at indfri lånet. Lån fra 2023 eller tidligere år, skal indfries hos kommunen. Lån fra 2024 og frem skal indfries hos SKAT. Du kan også vælge at indfri lånet helt eller delvist på et tidligere tidspunkt.  

Du kan fravælge lån for et indkomstår uden at tilbagebetale det, du allerede har lånt for tidligere indkomstår. Hvis du fravælger låneordningen for et indkomstår, kan du tilmelde dig ordningen igen det efterfølgende indkomstår.   

 Læs mere på Vurderingsstyrelsens hjemmeside.

Betaling af ejendomsbidrag

Ejendomsbidraget betales i 2 årlige rater.

 • 1. rate skal betales senest den 1. februar.
 • 2. rate skal betales senest den 1. august.

Bidragsbilletterne bliver sendt til alle ejendommens ejere. Hovedejeren modtager den originale bidragsbillet, med indbetalingsoplysninger, og øvrige ejere modtager en kopi til orientering.

HUSK at tjekke din digitale postkasse, da det er dertil, vi sender bidragsbiletten, med mindre du er fritaget for brugen af Digital Post.

Har du spørgsmål til Indbetalingskort?

Kontakt Opkrævningskontoret på tlf. 55 36 41 82, telefontid kl. 9 - 10 eller mail opkraevning@vordingborg.dk.

Ved for sen betaling skal der betales renter. Renten beregnes fra forfald med 0,4% pr. måned. Skal vi rykke for betalingen, kræver vi et gebyr på 250,00 kr. 

Ejerskifte

 • Du skal ikke sende noget vedr. ejerskifte til kommunen, da vi modtager oplysningerne fra Tinglysningen.

 • Har du spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 55 36 24 40, telefontid kl.  9.00 – 12.00 eller Send os en mail på ejendomsregister@vordingborg.dk

Ejendomsværdiskat

 • Du kan læse om ejendomsværdiskat og grundskyld på www.skat.dk

Ejendomsvurdering

Ejendomsvurderingen består af ejendomsværdi og grundværdi og fastsættes af SKAT.

 • Du kan læse om eller se din ejendomsvurdering på www.skat.dk

Har du spørgsmål vedrørende ejendomsvurderingen

Lån til betaling af grundskyld/ejendomsskat

Fra den 1. januar 2024 overgår ordningen til Skatteforvaltningen. Vilkårene er i hovedtræk de samme.

Hvem kan søge et lån

Du kan ansøge om et lån til betaling af din grundskyld, hvis du eller din ægtefælle:

 • Har nået folkepensionsalderen.
 • Modtager pension, delpension, seniorpension, tidlig pension eller efterløn.
 • Har folkeregister adresse på ejendommen, sommerhus undtaget.

Du låner i ejendommens friværdi

Når du optager lånet, skal du stille sikkerhed i din ejendom. I praksis tinglyser Skatteforvaltningen en sikkerhed i ejendommens friværdi. Du kan derfor ikke få et lån, hvis der ikke er friværdi i ejendommen.

Du kan kun få lån i én ejendom ad gangen.

Lånet

Lånet omfatter kun grundskyld. Du skal derfor fortsat betale for eventuel renovation, rottebekæmpelse m.v.

Tilbagebetaling

Lånet skal som hovedregel først betales tilbage, nå du sælger din ejendom. Men du kan vælge at sætte lånet i bero eller indfri det fulde beløb, hvis og når du ønsker det.

lån fortsætter i staten

Hvis du har et aktivt lån i kommunen, og der stadig er friværdi i ejendommen, vil Skatteforvaltningen automatisk oprette et nyt lån, når staten overtager låneordningen i 2024.

Det nye lån vil gælde for skatteåret 2024. Din grundskyld opkræves derfor ikke via forskudsopgørelsen for 2024. På forskudsopgørelsen kan du se, hvor meget vi forventer du kommer til at låne i 2024.

Skatteforvaltningen vil på et senere tidspunkt tinglyse sikkerhed for lånet. Når skatteåret 2024 er slut, vil det endelige lån til grundskyld blive stiftet.

Herefter vil det fremgå af en personlig låneoversigt på TastSelv på skat.dk

Gamle lån hos kommunen

Er der ikke mere friværdi i ejendommen, sættes lånene i bero i kommunen, men der vil fortsat komme renter på. Du behøver dog ikke at betale lån eller renter tilbage, før du sælger den ejendom, du har lån i.

Hvis du vil have et overblik over dine lån frem til efteråret 2023, skal du kontakte den kommune, der har bevilget lånene.