Spring til indhold

Miljøvurdering

VVM

  • Etablering, udvidelse eller ændring af anlæg i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) i bilag 1 og 2 skal ansøges

Ansøg om VVM

 MILJØVURDERING

  • Offentlige planer som kommuneplaner, sektorplaner og lokalplaner gennemgår en miljøvurdering.
  • Du kan læse miljøvurderingen i de enkelte planer.