Spring til indhold

Lovliggørelse af byggeri

  • Er din ejendom korrekt indberettet i BBR?
  • Har du opført eller udvidet bygninger, uden at anmelde det eller søge byggetilladelse?
  • Har du ændret anvendelse af dine bygninger, f.eks indrettet beboelse i garage eller tagetage?
  • Lovliggørelsessager som er indplaceret i brandklasse 2-4 og konstruktionsklasse 2-4, skal benytte en certificeret rådgiver  - læs mere

Hvis du ikke har søgt om tilladelse til ovennævnte, og der derfor er uoverensstemmelse mellem de fysiske forhold, og hvad der er indberettet i BBR, skal du sørge for at få det ændret. Det gør du ved at sende en ansøgning om lovliggørelse.

Ansøg om lovliggørelse

Se om dine BBR oplysninger er korrekte