Spring til indhold

Fritvalgsordningen

Modtagere af madservice, praktisk hjælp og personlig hjælp kan vælge mellem forskellige leverandører af hjælpen.

Ifølge bekendtgørelse af Lov om Social Service § 91 har kommunalbestyrelsen pligt til at skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem forskellige leverandører af hjælpen.

I Vordingborg Kommune har man valgt at anvende godkendelsesmodellen. Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende enhver kvalificeret leverandør og indgå kontrakt med denne.

 

Se hvilke private leverandører, der er godkendte í Vordingborg Kommune.