Spring til indhold

Kolonihaver

Vordingborg Kommune administrerer t0 kolonihaveområder. Hvis du ønsker at blive skrevet på venteliste til en kolonihave, så er du velkommen til, at sende en mail til os.

Opførsel af skur eller drivhus

Hvis du ønsker, at opføre et skur eller drivhus, skal du indsende en skriftlig ansøgning til Teknik og Miljø. Du må ikke opstille skur eller drivhus før du har fået en skriftlig godkendelse. Dette gælder også, hvis du laver større ombygninger på eksisterende skur eller drivhus. Det er ikke tilladt at opføre nogen former for skure, drivhuse eller lignende i haverne i Borre.