Spring til indhold

Vintersbølle Skov

  • Vintersbølle Skov er en kystnær skov med mange ranke bøgetræer. Skoven indeholder også en del egetræer, elm, ahorn, samt hist og her nåletræer såsom gran, lærk og thuja.
  • Om foråret er skoven rig på hvide og gule anemoner. Med held ses også blå anemoner, tillige med lilla og hvid hulrodet lærkespore.
  • Langs kysten løber stien på en op til 10 meter høj skrænt, og her står mange krogede bøge og ege. Mellem træerne er der udsigt ud over havet, især inden løvspring. Havet eroderer til stadighed kysten, så der ligger en del nedfaldne træstammer på stranden.
  • Ud mod havet ligger engen også kaldet blegen, hvor der i tidligere tider blev bleget hørlinned forarbejdet ved Køng Fabrik. Engen afgræsses i dag af kreaturer.

Beværterhuset

  • I skoven ligger Beværterhuset, som danner ramme om kulturelle og formidlingsmæssige aktiviteter i skoven.

Læs mere om Beværterhuset

 

Afmærkede stier i skoven

  • Skovvejene i Vintersbølle Skov er i god stand, og der er flere afmærkede vandreruter i skoven, blandt andet hjertestier og den regionale rute Sjællandsleden.
  • På nordøstsiden af skoven findes Bakkebøllestien, som løber på et nedlagt jernbanespor mellem Bakkebølle og Vordingborg.

Rekreativ brug af Vintersbølle Skov

  • Kommunen har efter aftale med Petersgaard Gods, som ejer skoven, købt brugsretten til dele af skoven. Det betyder, at borgere, skoler, foreninger, spejdere, m.fl. har mulighed for at bruge skoven rekreativt efter aftale med kommunen.
  • Kontakt Naturgruppen, for at høre nærmere om brugen af Vintersbølle Skov.