Spring til indhold

Elev - pædagogisk assistent

Som PA-elev i Vordingborg Kommune er du tilknyttet SOSU Nykøbing Falster.

Du kommer i praktik i Vordingborg Kommune – først i en institution i almenområdet og senere i specialområdet.

Almenområdet dækker over vuggestuer, børnehaver, skolefritid og klub. Specialområdet dækker over specialinstitutioner for børnehavebørn med særlige behov og specialskole for elever 0. - 10. klasse. Derudover døgnboliger, værksteder og aktivitetshuse for voksne med psykisk- og fysisk funktionsnedsættelse.

Hovedforløbet i uddannelsen til Pædagogisk Assistent varer to år og halvanden måned.

Skoleundervisningen udgør 47 uger og praktikken 63 uger. 
Uddannelsen er delt op i tre - fire skoleperioder samt tre - fire praktikperioder.

PA-elever har ikke alle samme uddannelsesforløb. 
Langt de fleste elever vil gennemføre uddannelsen med alle praktikperioder, men på hvert hold vil der være elever, som får afkortet dele af deres praktikperioder på grund af tidligere erhvervserfaring inden for det pædagogiske område.

Hvis du er i tvivl om, hvordan dit uddannelsesforløb skal opbygges, kan du kontakte SOSU skolens uddannelseskonsulent  - se kontaktoplysningerne i boksen til højre.

På skolen vil du få undervisning i uddannelsesspecifikke fag som pædagogik, psykologi i den pædagogiske praksis, kommunikation i den pædagogiske praksis, sundhed i den pædagogiske praksis, digital kultur, kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis samt natur og udeliv.

Vordingborg Kommune slår stillinger til PA-uddannelsen op to gange om året – i oktober og i maj måned. 
Du kan finde opslaget på Ofir.dk og på Vordingborg Kommunes hjemmeside under ”Ledige job i kommunen”.