Spring til indhold

Trafiksikkerhed

Vi er så heldige, at vi har et trafiksikkerhedsråd, som alle arbejder hen imod mere sikker trafik, for alle der færdes i Vordingborg Kommune.
Færre uheld i trafikken har en høj prioritet i Vordingborg Kommune. Vores helt store mål er, at så få mennesker som muligt, skal opleve personlige og menneskelige tab på grund af trafikuheld. Ved at nedbringe antallet af trafikuheld, nedbringer vi også omkostningerne for samfundet. 

Trafiksikkerhedsrådet

Trafiksikkerhedsrådets medlemmer er:

 • Anders Johannes Andersen (formand)

 • Peter Ole Sørensen (næstformand)

 • Rolf Hoelgaard, Vordingborg Kommune

 • Bjørn Buch, Vordingborg Kommune 

 • Ditte Frederiksen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

 • Louise Paludan, Afdeling for Dagtilbud og Skoler

 • Joshua R. A., Vordingborg Kommune

 • Leif Kronblad (sekretær), Vordingborg Kommune 

Næste møde i Trafiksikkerhedsrådet afholdes den 14. juni 2022 med følgende udkast til dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Opfølgning på Trafikplan Vordingborg - trafikændringer i forbindelse med omlægning af Næstvedvej
 3. Kommunikation om trafiksikkerhed via kommunens biblioteker
 4. Vordingborgvej i Stensved - forbedring af trafiksikkerhed for cyklister
 5. Trafik i børnehøjde
 6. Status for trafiksikkerhedsprojekter på skoler og skoleveje
 7. Vejdirektoratet starter projektering af cykelsti mellem Langebæk og Gammel Kalvehave
 8. Fodgængere i trafikken - Cykelstier
 9. Lukket: skolevejsuheld og uheld med cyklister 2017- 2022
 10. Brug af trafikspejle på offentlige veje og private fællesveje i byer
 11. Trafiksikkerhed i landsbyer - prioritering
 12. Stavreby - Forsøg med hastighedsdæmpning og lokal inddragelse i kampagne
 13. Stuby - Hastighedsdæmpning af Stubyvej
 14. Kostræde Banker - Hastighedsdæmpning af Bankevejen
 15. Bogø - Hastighedsdæmpning af Fruekildevej
 16. Busemarke - Hastighedsdæmpning af Klintholm Havnevej
 17. Ansøgning om hastighedsdæmning af Hårbøllevej i Hårbølle Havn
 18. Ansøgning om chikaner på Fragevej i Ørslev
 19. Eventuelt
 20. Næste møde

Trafiktællinger

Vi fortager jævnligt trafiktællinger rundt omkring i hele kommunen. Du kan se hvor på kortet herunder:

se trafiktællinger foretaget i Vordingborg Kommune

Cykelstiplan