Spring til indhold

Byggeudbud

OVERSIGT OVER STØRRE BYGGEUDBUD

Større byggeudbud er primært nybyggeri, om- og tilbygninger, bygningsvedligehold, energitiltag, byggearbejder vedrørende fysisk arbejdsmiljø og tilgængelighedsarbejder i kommunale bygninger.

Oversigten bliver løbende opdateret.

MINDRE VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER

Er dit firma interesseret i at komme i betragtning ved mindre vedligeholdelsesopgaver på kommunens bygninger, og

  • er dit firma momsregistreret,
  • har en solid håndværksmæssig baggrund,
  • har autorisation ved el-, vvs-  og kloakarbejde.

Så send en mail til byggeudbud@vordingborg.dk med relevante firmainformationer, så som fag, adresse, tlf., cvr.nr. m.m. Oplysningerne vil blive registeret, og vi vil så vidt muligt gøre brug af jeres ydelser.

Leverandørliste 2019 - sager under kr. 100.000

OPDATERING AF LEVERANDØRLISTE

For at leverandørlisten er brugbar, skal vi bede om, at firmainformationer indeholder korrekte oplysninger om:

  • leverandørnavn
  • adresse, postnr, by
  • telefon, mobil, email
  • CVR-nr.
  • evt. hjemmesideadresse og faggruppe.

Listen kan ses her leverandørliste pr. 5/5-2021.

Har I ændringer til jeres firmainformationer, bedes I sende rettelserne på mail til byggeudbud@vordingborg.dk

Listen vil blive opdateret én gang om året, såfremt der er ændringer.

Forudsætninger for afgivelse af tilbud

Ved afgivelse af tilbud til Vordingborg Kommune - Ejendomscenter er følgende dokumenter gældende:

Afsluttede udbud

Nyeste udbud står øverst.

Prækvalifikation

PRÆKVALIFIKATION

NY DAGINSTITUTION I PRÆSTØ

Vordingborg Kommune skal have opført en ny daginstitution på ca. 2035 m2.

Der er afsat ca. 55 mio.kr. og udbydes som en hovedentreprise.

Udbudsbekendtgørelsen kan hentes her

Udbudsmateriale kan hentes via nedenstående link, hvor også ansøgning (prækvalifikation) skal uploades.
https://app.byggeprojekt.dk/public/1864-Ny_daginstitution_i_Praestoe.

Administrationsgrundlag for kommunalt udbud af nybyggeri og bygningsvedligehold

Vordingborg Kommune vil med dette administrationsgrundlag sætte rammerne for et fortsat godt samarbejde med entreprenører og håndværkere i forbindelse med nybyggeri og bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger, der administreres af Ejendomscenteret. 

Sociale klausuler

Kommunalbestyrelsen har besluttet en politik om sociale klausuler i forbindelse med tildeling af arbejder, herunder udbud af bygge- og anlægsarbejder, driftsopgaver og tjenesteydelser i kommunen.

Virksomheder skal således kunne dokumentere, at disse klausuler overholdes. Ved større anlægsarbejder vil krav endvidere fremgå af udbudsmaterialet, og ved andre opgaver skal virksomheden fremsende fornøden dokumentation.Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side.