Spring til indhold

Ulvshalegård

  • Ulvshalegård har en staklade, hvor du kan finde ly i dårligt vejr, og her er der plads til at nyde den medbragte mad. Der er også adgang til et handicapegnet toilet.
  • I stakladen er der borde og bænke, og du kan finde information om naturen på Ulvshale på en plancheudstilling og via foldere. 
  • Ulvshalegård ligger midt på halvøen Ulvshale. Stedet med tilhørende p-plads er et velegnet udgangspunkt for vandreture i skov, eng og hede. 
  • 100 meter syd for Ulvshalegård er der en handicapegnet p-plads og en kørestolsegnet boardwalk gennem ellesump og skov til et fugleskjul ved Gåsesøen. En smuk tur egnet for kørestolsbrugere og dårligt gående.  

 

Færdsel i området

  • Vær opmærksom på, at turen rundt på Ulvshale nogle steder kan gå gennem privatejet areal, hvor færdsel uden for stien ikke er tilladt.
  • På engene er færdsel i fuglenes yngletid, det vil sige fra 1. marts til 15. juli, kun tilladt på vej og sti.