Spring til indhold

Faksinge Skov

 • Skoven er en frodig løvskov, der ligger langs med Even Sø. I skoven vokser der blandt andet eg, bøg, kvalkved og druehyld.
 • På den anden side af Even Sø har der i mange år ynglet havørne. Havørnen er Nordeuropas største rovfugl med et vingefang op til 2,5 meter, så du er ikke i tvivl, hvis du ser den komme svævende henover søen. I Faksinge Skov forstyrrer du ikke havørnene, hvis du holder dig til stien langs søen, men vær stille, når du færdes i denne del af skoven.
 • Om foråret blive skoven grøn, fuglene synger, og der er mange blomster i skovbunden, eksempelvis skovmærke. Der dufter også af ramsløg, som dækker store områder af skovbunden. Om sommeren står skoven lysegrøn med de mange store bøgetræer, som lukker af for lyset.
 • Løvtræerne skifter om efteråret til orange-røde farver, og langs skovbryn og hegn står buske og træer med frugter og bær, såsom tjørn, hyld og røn. Det er nu tid til at gå på svampejagt. 

Prøv motionsruten og book shelterplads

 • Faksinge Skov er relativt lille, og Naturstyrelsen ejer kun den nordlige og østlige del af skoven. Den øvrige del af skoven ejes af Engelholm Gods.
 • Den statsejede del af skoven byder på mange sjove aktivitetsmuligheder - blandt andet en motionsrute, som Naturstyrelsen har opstillet i skovens østlige del.
 • Her finder du også en shelterplads med mulighed for at overnatte, tænde bål, lave mad og øve balancen på opstillede stubbe og væltede træstammer. Der er også et muldtoilet.

Book shelterpladsen

Aftale med Engelholm Gods

 • Kommunen har indgået en aftale med Engelholm Gods om nye rekreative muligheder for den sydlige og vestlige del af skoven.
 • Brugerne har ret til at benytte den sydlige og vestlige del af skoven hele døgnet. Endvidere gives brugerne ret til at færdes til fods uden for veje og stier. Ligeledes tillades ridning såvel på som uden for veje og stier. Det er dog muligt at lukke dele af skoven i forbindelse med eksempelvis jagt eller skovningsarbejde. 

Læs aftalen med Egelholm Gods

Stier og mountainbikespor

 • I 2013 blev en ny stiforbindelse gennem den sydlige del af Faksinge Skov indviet. Den er en del af vandreruten Fjord til Fjord Naturstien, der går fra Dybsø Fjord til Præstø Fjord.
 • I samarbejde mellem Bosei Idrætshøjskole, Engelholm Gods v. Gerner W. Sneedorff, Præstø Cykelklub og Vordingborg Kommune blev der etableret mountainbikespor i den sydlige privatejede del af skoven.

Velkommen til mountainbike sporet i Faksinge Skov

Kort over mountainbikespor