Spring til indhold

Elever i specialklasser

  • Visitation til befordring foretages af distriktsskolen og Afdelingen for Børn og Unge. 
  • Kørslen bestilles af skolen igennem Kørselskontoret. 
  • Transporten arrangeres og varetages af Kørselskontoret.