Spring til indhold

Altaner

  • Altaner udført med udliggerjern er udbredt på byggeri fra 1900-1960’erne. 
  • I henhold til byggelovgivningen er det bygningsejers ansvar at sikre, at dennes bygninger er sikre og forsvarlige at færdes i. 
  • Nedenstående vejledning har til formål at forberede altanejere bedre på den proces, der er forbundet med at identificere, vedligeholde og reparere altaner med udliggerjern.

Hensigten med vejledningen er ikke, at bygningsejere selv skal kunne udføre en vurdering af deres altans tilstand, da denne vurdering altid bør foretages af eksterne fagfolk. Vejledningen kan bruges til at give bygningsejere en første indikation af, om deres altaner bør undersøges nærmere. 

Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation