Spring til indhold

Kvalitet af drikkevand

 • Der er generelt god vandkvalitet ved vandværkerne i kommune.
 • De fleste vandværker har hårdt eller meget hårdt vand.
 • Hvis du vil vide mere om vandkvaliteten ved vandværket, hvor du bor, kan du finde analyserne i Jupiterdatabasen.

Målinger for pesticider:

 • Alle vandværker måler regelmæssigt for pesticider.
 • Ved langt de fleste er der ingen fund af pesticider.
 • De seneste år er der kommet 5 nye stoffer på listen, som der skal måles for.
 • Der har været fund af nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon ved enkelte vandværker.
 • Disse vandværker har hurtigt løst problemet.
 • Ingen vandværker i kommune forsyner forbrugerne med vand med pesticider over grænseværdien.
 • Vandværkerne er i gang med målinger for det seneste pesticid på listen. Et nedbrydningsprodukt fra et svampemiddel, der hedder chlorothalonil-amidsulfonsyre.
 • Produktet er ikke fundet i de prøver, der indtil nu er taget.