Spring til indhold

Søer, vandhuller og gadekær

 • Her kan du finde oplysninger om etablering eller ændring af en sø eller et vandhul.
 • Du kan også finde oplysninger om, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at gøre noget ved et gadekær.
 • Kontakt os, hvis du har spørgsmål om søer, vandhuller eller gadekær.

Søer og vandhuller

Ansøgning om sø/vandhul

Søer

 • Der er registreret over 1600 søer i kommunen, og søer er naturbeskyttede efter loven.
 • Naturlige søer har 2 meter bræmmer, der skal friholdes for jordarbejde.
 • Ønsker du at grave en sø eller foretage fysiske ændringer af en eksisterende sø, kræver det en tilladelse af os.
 • Du kan læse mere om ansøgning af anlæg af sø/vandhul under vandhuller.

Kort over målsatte søer

Vandhuller

 • Ønsker du at grave et vandhul eller foretage fysiske ændringer af et eksisterende vandhul, kræver det en tilladelse af os.
 • Etablering af nye vandhuller forudsætter, at du har søgt og fået en landzonetilladelse af os.
 • Fysiske ændringer af eksisterende vandhuller forudsætter, at du har søgt og fået en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Gadekær

 • Der er registreret 89 gadekær i kommunen.
 • De fleste gadekær ligger på gadejord, det vil sige at de tilhører bylauget, hvis et sådan findes.
 • Enkelte gadekær er dog privatejede.
 • Vi har foretaget en hurtig besigtigelse af alle gadekær i 2010 og i 2011 har vi foretaget en naturregistrering.
 • Registreringerne bliver anvendt til en prioritering af renovering og vedligeholdelse af kær og udenoms arealer.

Kort over gadekær

 Restaurering af gadekær

 • Tænker I på at gøre noget ved jeres gadekær, så henvend jer med et projekt.
 • Der ydes tilskud til specifikke dele af gadekærsprojekter ud fra en vurdering af, hvad der gavner vandmiljøet mest.