Spring til indhold

Borgerrådgiver

BORGERNES UAFHÆNGIGE RÅDGIVER OG VEJLEDER

Borgerrådgiveren er et gratis tilbud for alle borgere og virksomheder i kommunen. Rådgiverens
vigtigste funktion er at styrke dialogen mellem borgeren og kommunen
og bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling.

Borgerrådgiveren er uvildig og uafhængig af kommunens myndighedsafdelinger 
og refererer direkte til kommunalbestyrelsen.

BORGERRÅDGIVEREN KAN HJÆLPE DIG MED FØLGENDE:

 • Borgerrådgiveren yder hjælp og vejledning
 • Du kan få hjælp til at forstå afgørelser/breve eller konsekvenserne af afgørelsen
 • Du kan få hjælp og vejledning til at finde og kontakte afdelinger m.fl. og medarbejdere i Vordingborg Kommune
 • Du kan få hjælp til, hvordan du skal klage over en afgørelse
 • Borgerrådgiveren kan også være mægler - og være med til at genskabe den gode dialog, hvis du oplever dig misforstået af din sagsbehandler/administrative myndighed
 • Du kan få vejledning i hvordan du kan klage over serviceoplevelsen i dit møde med kommunens medarbejdere.

BORGERRÅDGIVEREN KAN IKKE:

 • vurdere om din sag skulle have haft en anden afgørelse og kan ikke ændre på den afgørelse, som du har fået
 • være din bisidder eller partrepræsentant
 • skrive din klage for dig, men alene vejlede om, hvad du kan bruge af argumenter
 • behandle sager/afgørelser, som er mere end et år gamle
 • behandle klager over de politisk vedtagne serviceniveauer.

HENVENDELSER MED PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER

Når du henvender dig til borgerrådgiveren, vil du blive bedt om at oplyse dit cpr. nummer. Det sker, for at din henvendelse kan registreres i henhold til persondataloven.
Du har også mulighed for at henvende dig anonymt.

Sender du, som borger, en mail med personfølsomme oplysninger (f.eks. afgørelser, cpr. nr. mm.), er det vigtigt, at du gør det via digital post på borger.dk.

Hvis du sender mail som virksomhed, skal du gøre det via digital post på virk.dk.

Du kan også kontakte borgerrådgiveren på elfr@vordingborg.dk, men du skal være opmærksom på, at du ikke må sende følsomme eller fortrolige oplysninger her, da mailen ikke er sikker/databeskyttet!

Fuldmagtserklæring - når du henvender dig på vegne af en anden person

Samtykkeerklæring via NemId

Samtykkeerklæring - Print, skriv og vedhæft

Information om retten til at medbringe en bisidder eller partrepræsentant

Borgerrådgiverens årsberetninger 2019 - 2022

Pjece om borgerrådgiverfunktionen (til print)

Borgerrådgiverens registrering og videregivelse af oplysninger