Spring til indhold

Tomgangsregulativ

  • Kommunen har et regulativ til begrænsning af tomgangsdrift for holdende motorkørertøjer.
  • Du må ikke holde i tomgang i et motordrevet køretøj længere end 1 minut.
  • Regulativet er gældende på kommunale veje, erhvervsområderne på Masnedø samt Klintholm og
    Vordingborg Havn.
  • Læs regulativet