Spring til indhold

Tilsyn

Ifølge dagtilbudsloven er det kommunalbestyrelsens pligt, at føre tilsyn med indholdet i kommunens dagtilbud, samt den måde opgaverne udføres på.
Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune har valgt, at uddelegere tilsynsopgaven til Afdeling for Dagtilbud og Skoler.

Vordingborg kommune fører tilsyn med kommunale dagtilbud, private institutioner og private pasningsordninger. Herunder vil de privat institutioner og private pasningsordningers tilsynsrapporter fra både anmeldte og uanmeldte tilsyn løbende blive offentligt.

Rapporterne fra de pædagogiske tilsyn med kommunens egne daginstitutioner finder du på daginstitutionernes egne hjemmesider.

Ramme for tilsyn

Her kan du læse om hvordan tilsynet er organiseret og hvad der følger efter tilsynet.

Her kan du læse om hvordan tilsynet er organiseret og hvad der følger efter tilsynet.

Rapporter fra tilsyn med private pasningsordninger