Spring til indhold

Tilsyn

Ifølge dagtilbudsloven er det kommunalbestyrelsens pligt, at føre tilsyn med indholdet i kommunens dagtilbud, samt den måde opgaverne udføres på. Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune har valgt, at uddelegere tilsynsopgaven til Afdeling for Dagtilbud og Skoler.

Ramme for tilsyn

Her kan du læse om tilsynet er organiseret og hvad der følger efter tilsynet.

Her kan du læse om tilsynet er organiseret og hvad der følger efter tilsynet.

Rapporter fra tilsyn 2020

Her vil alle tilsynsrapporter fra både anmeldte og uanmeldte tilsyn både hos private aktører og i de kommunale tilbud offentliggøres som en samlet rapport, når alle tilsyn er gennemført i en periode på et halvt år.