Spring til indhold

Tilsyn

Ifølge dagtilbudsloven er det kommunalbestyrelsens pligt, at føre tilsyn med indholdet i kommunens dagtilbud, samt den måde opgaverne udføres på. Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune har valgt, at uddelegere tilsynsopgaven til Afdeling for Dagtilbud og Skoler.

Ramme for tilsyn

Her kan du læse om tilsynet er organiseret og hvad der følger efter tilsynet.

Her kan du læse om tilsynet er organiseret og hvad der følger efter tilsynet.

Rapporter fra tilsyn

Her vil alle tilsynsrapporter fra både anmeldte og uanmeldte tilsyn løbende blive offentligt.
Vordingborg kommune fører tilsyn med kommunale dagtilbud, private institutioner og private pasningsordninger.

Kommunale daginstitutioner anmeldt tilsyn 2021
De fire Årstider
Dronning Fanes Børnehus & Lendemark Børnehus
Stege Børnehuse
Børnehuset Elnasminde
Børnehuset Nordlys
Lærkereden
Skovhuset

Kommunale daginstitutioner uanmeldt tilsyn 2021
Dagplejen
Dagplejen
Børnecentret Lærkereden
Børnehuset Bøgebjerg
Bårse Børnecenter
Kalvehave Skole & dagtilbud
Lendemark Børnehus
Mern Børnehus
Præstø Børnehus afd. Nøddebo
Præstø Børnehus afd. Tusindfryd
Skovhuset
Troldehaven

Kommunale daginstitutioner uanmeldt tilsyn efteråret 2020
De fire Årstider
Dronning Fanes Børnehus
Børnehuset Elnasminde
Børnehuset Kastanjen
Børnehuset Mejemarken
Børnehuset Mælkevejen
Børnehuset Nordlys
Hjertehaven
Satelitten
Stege Børnehus

Private Institutioner uanmeldt tilsyn 2021
Frihaven

Private Institutioner uanmeldt tilsyn efteråret 2020
Skovsneglen
Slotsparken
Solstrålen
Stjerneskuddet
Turmalin

Private Pasningsordninger anmeldt tilsyn 2021
Blomstergården
Gyngehesten
Krudtuglerne
Mariehønen
Mylder-bo
Regnbuen
Sangtrolden
Sannemor
Småfolk
Solhøjgaard
Solsikken
Ø-børnene