Spring til indhold

Badestrande

 • Vordingborg er kommunen med den længste kystrækning i Danmark. Langs kysten kan du opleve klinter, hvide badestrande, rullestensstrande, skove og strandenge. 
 • Livet ved kysten byder på badning, fiskeri, flotte solopgange, gåture og plads til bare at nyde naturen.
 • Der er mange børnevenlige badestrande, eksempelvis Ulvshale Strand, Svinø Strand og Præstø Strand. 
 • Ulvshales nordøstkyst er en af Danmarks bedste badestrande med en bred badestrand og rent badevand.

Se oversigt over badestrande i kommunen.

Klik på kortet for at se badevandsmålinger i kommunen:

Kort over badestrande

Blå flag strande

 • Blå Flag er en international miljømærkningsordning, som sikrer dig gode badeoplevelser ved strand og havn.
 • Der er en række kriterier, som skal opfyldes for at få tildelt et Blå Flag. Det drejer sig om høj badevandskvalitet, klar og tydelig miljøinformation og afholdelse af miljøaktiviteter, at der er gode udenomsfaciliteter og sikres badesikkerhed med redningsudstyr ved stranden. Der søges om tildeling af Blå Flag hvert år.
 • Badevandskvaliteten ved Blå Flag strandene måles 10 gange i badesæsonen og besøgende kan se målinger af badevandskvaliteten på informationstavler ved stranden.     
 • Kommunen har 6 Blå Flag strande: Ulvshale Strand, Hårbølle Strand, Præstø Strand, Svinø Strand, Klintholm Øst og Ore Strand (Klintevænget).
 • Ved Ulvshale, Hårbølle, Præstø Strand og Svinø Strand er det i badesæsonen muligt for kørestolsbrugere at komme helt ned på stranden. 

Læs mere om Blå Flag.

Alger i badevandet

Endelig badetid – men er der giftige blågrønalger i badevandet?

 • Der er altid alger i havvandet, men de er sjældent et problem for badning.
 • I sidste del af badesæsonen, fra cirka midt juli til august, når vandet har været varmt i længere tid, kan der ske en opblomstring af algerne. Hvis det blæser meget og der er bølger på havet, vil algerne blive blandet op i vandet og vi vil ikke bemærke dem. Men er der ringe eller ingen vind, kan algerne hurtigt samle sig på overfladen og danne flager og tæpper /bræmmer af alger, som kan drive rundt og ramme vores badestrande.
 • Algerne er hovedsageligt uskadelige, men nogle enkelte arter kan være giftige. I Østersøen og indre danske farvande vil det være alger  af arten ”Blågrønalger”, der kan være giftige. Man skal ikke lade sig snyde af navnet – blågrønalger. De kan ligesom de andre alger have mange forskellige farver, både gule, rødlige, grønne og blågrønne farver.

Gode alge-bade råd

 • Hvis vandet ser ulækkert ud, så lad være at bad. Tang, ”fedtemøg” og alger vil typisk samle sig ved kyster med pålandsvind, hvor det varme overfladevand blæser ind ude fra havet. Prøv at køre til et sted med fralandsvind. Her vil det ofte være det køligere, men også et mere klart bundvand der dominerer.
 • Hvis du går ud i vandet til knæene og ikke kan se dine fødder, så er der for mange alger og du skal ikke bade i vandet. Vent en time eller to – det kan skifte meget hurtigt, eller kør til en anden kyst.
 • Hvis du har mistanke om at der er alger i vandet, så sørg for at børn ikke leger i vandkanten og at hunden ikke drikker af vandet.
 • Skum langs vandkanten og på stranden kan være dannet af døde alger. Hold børn og hunde væk fra skummet.

Læs mere om alger i badevandet