Spring til indhold

Husdyrhold

  • Kommunen er myndighed på miljøforhold på landbrug med husdyrhold.
  • Vi behandler sager om etablering, ændringer og udvidelser af husdyrbrug.
  • Alle dyrehold over grænsen for hobby er omfattet af miljøtilsyn
  • Det er ikke alle forhold på et landbrug vi kontrollerer, blandt andet ser vi ikke på dyrevelfærdsreglerne så som boksstørrelser for heste, forbrug af pesticider eller kvælstofregulering.