Spring til indhold

Hundehold

  • Har du 5 voksne hunde eller flere er dit hundehold omfattet af reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.
  • Det betyder, at du ikke kan have dit hundehold i byzone, i sommerhusområder eller landsbyer, som ved lokalplan er udlagt til boligformål.
  • Reglerne gælder for alle typer hundehold, uanset om der er tale om store eller små hunde.
  • Hundehold over 5 voksende hunde skal anmeldes til kommunen.
  • Læs mere om større hundehold

Anmeld dit hundehold