Spring til indhold

Parkering

  • Hvis du har fået en parkeringsafgift og mener, at afgiften ikke er berettiget, så kan du indsende en skriftlig klage via mail til vejmyndighed@vordingborg.dk.  
  • Ved klage skal der oplyses navn, løbe.nr. reg.nr, samt årsag.

Se parkeringspladser i Vordingborg Kommune ved at trykke på kortet:  
  Vis stort kort