Spring til indhold

Hvordan kan du bidrage

I en husholdning er der mange kilder til CO2-udledning, og der ligger et stort reduktionspotentiale, hvis du gør en indsats. Ofte er det let at gøre noget ved de mere synlige udledninger (mindske sin transport, el- og varmeforbrug), men du skal være bevist om, at over halvdelen af din udledning sker andre steder. En stor del af udledningerne stammer fra produktion af dine forbrugsgoder (tøj, fødevare, elektronik mv.), og den transport, som varer fra udlandet udleder. Af nedenstående graf illustreres fordelingen af udledninger en gennemsnitlig dansk husholdning.

Lagkagediagram der viser fordeling af en gennemsnitlig husstands CO2 udledningFordeling af en gennemsnitlig husstands CO2-udleding jf. Klimaministerier

Som det fremgår af grafen, så fylder tre kategorier meget ”Transport”, ”Føde- og drikkevarer” og ”El, varme, vand og renovation”, og det er også inden for disse tre kategorier, der er størst reduktionspotentiale.

Der findes mange kilder, som bidrager med information og forslag til reduktion af CO2-udledning hos dig som forbruger. I nedenstående henvises til nogle ikke kommercielle kilder (offentlige og interesseorganisationer), som vurderes anvendelige i forhold til gode råd og inspiration til din grønne omstilling.

Transport

Den største udledning fra transport i en almindelig familie er fra bilen, så brug den mindre eller skift den ud til en mere miljøvenlig bil.

Dansk Cyklist Forbund: Gode cyklistguides fra cyklistforbundet.dk). Inspiration til anvendelse af cyklen i forskellige sammenhænge (dagligdag, ferie mv.).

Den Offentlige Transport: Ta´ et pendlertjek. Der gives et bud på anvendelse af offentlig transport til/fra arbejde, herunder rejseplan og CO2-besparelse. OBS: Ofte vil der kunne spares meget tid ved anvendelse af cykel til tog/busstop frem for gåture.

Elbilviden: Find alt hvad du skal vide om elbiler — 2023 — elbilviden.dk. Information om elbiler og ladestandere, og der findes svar på de mest almindelige spørgsmål om skiftet til elbil.

Et alternativ til den offentlige transport og bilturen er samkørsel. Der findes flere udbydere af samkørsels apps, som du kan fremsøge i din app-store.

Føde- og drikkevarer

Vores forbrug af fødevarer bidrager til en stor del af husstandens udledning.

Fødevarestyrelsen: De officielle Kostråd fra Fødevarestyrelsen. Kostrådene bidrager til en sund kost, men er nu også opdateret i forhold til en klimavenlig kostpyramide.

Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri: Klimamærke Staten vil indføre et klimamærke på fødevare, så du som forbruger kan træffe et klimavenligt valg. Følg arbejdet med mærkningsordningen på denne side.

El, varme og renovation

El- og varmeforbruget er en af de kilder, som der lettest kan gøres noget ved. Enten ved mindre forbrug eller ved omstilling til CO2-neutrale løsninger.

Spar Energi: SparEnergi.dk - Få hjælp til at spare el og varme i din bolig. På energiområdet har staten oprettet denne informationskampagne, som rummer mange gode og inspirerende forslag til energibesparelser, bygningsrenovering og varmekilder. Siden rummer også oplysninger om de tilskudsordninger, som findes til omstilling af varmekilde og bygningsrenovering. Der er ligeledes tilknyttet telefonisk rådgivning.

Bolius: Bo Bæredygtigt | Kom godt i gang med at bo mere bæredygtigt. Fokus på din bolig i forhold til byggematerialer, energi og vedligeholdelse. Hjælper med at træffe bæredygtige valg ved nybyggeri og renovering.

AffaldPlus: Forside AffaldPlus. Vores lokale affaldsselskab er med til at genanvende dit affald. Men husk at sortere grundigt, så øges genanvendelsen.

Generel inspiration til CO2-reduktion

Danmarks Naturfredningsforening: Hjælp klimaet - vær klimaklog!. Interesseorganisationen DN’s side rummer inspiration til ændringer i hverdagen i forhold til transport, madvaner mv.

Concito: Hvad kan man selv gøre? Concito er en upolitisk tænketank, som arbejder for mindskelse af CO2-udledning gennem formidling. Siden rummer mange forslag til reduktion, og fagligt begrundede beskrivelser for reduktionspotentialet.