Spring til indhold

Hjælpemidler

  • Du kan søge om et hjælpemiddel (eller flere), hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det vil sige, hvis du har et handicap, som begrænser dig i dagligdagen.

  • Hjælpemidlet skal kunne afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne eller gøre din hverdag lettere - gerne så du bliver mere selvstændig og uafhængig af andre.

  • Du kan ikke få bevilget et hjælpemiddel, der kun er til motion fx en trehjulet cykel, gangstave m.v.

  • Hvis du kun har brug for et hjælpemiddel i forbindelse med en behandling f.eks. på sygehuset, er det behandlingsstedet (sygehus el. skadestue), som skal sørge for de nødvendige hjælpemidler.

  • Hvis du kun har brug for et hjælpemiddel i forbindelse med kommunal rehabiliteringen kan nødvendigt hjælpemiddel udlånes i rehabiliteringsperioden.
  • Du skal bruge den obligatoriske digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel. 
    Vi kan hjælpe dig med din computer og rådgive dig, så du kan betjene dig selv digitalt.

  • Hvis særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte Vordingborg Kommune. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap eller manglende digitale kompetencer.