Spring til indhold

Præstø By

Præstø har gennem de sidste par år været på vitaminkur der har styrket visionen af Præstø som bycenter og som kreativ og livstilsorienteret erhvervs- og handelsby.

Mange borgere har fulgt processen både i forhold til lokalplan og helhedsplan og taget væsentlig del i byens udvikling og omstilling til at fastholde eksisterende borgere og tiltrække nye bosættere, nye jobmuligheder og tiltrække flere turister.

Udviklingsplan Præstø havneområde

Foto med kig fra vandet indover Præstø havn

Kommunalbestyrelsen har den 18. december 2019 godkendt en udviklingsplan for Præstø havneområde. Og den 29. januar 2020 har kommunalbestyrelsen nu også besluttet at igangsætte udviklingsplanen med naturprojekt ved engen med et nyt slynget å-løb som åbningstrækket, der igangsættes i 2020.

Formålet med udviklingsplanen er:

 1. At skabe gode rammer og faciliteter for vandsport, -aktiviteter og oplevelser ved og i vandet
 2. Med udgangspunkt i områdets potentialer og særkender, at udvikle havneområdet til aktive byrum med fokus på arkitektur og kunst og at binde havn og by sammen
 3. Klimasikring - at håndtere udfordringer med stigende vandstand og oversvømmelser

Idéen med udviklingsplanen har altså blandt andet været at styrke synergien mellem byens liv og lystbådehavnens aktiviteter til gavn for borgere, turister og byens handelsliv og samtidig anvise veje til at håndtere udfordringer med stigende vandstand og oversvømmelser som følge af klimaforandringer. Arbejdet har derfor haft et dobbelt sigte; at sikre mod og håndtere oversvømmelser på en måde, der samtidig kan skabe merværdi gennem konkrete klimasikringstiltag.

Udviklingsplanen sætter de overordnede, konceptuelle rammer for fremtidens havn. Den skal ikke læses som en færdig opskrift, men som et fælles grundlag for at borgere, foreninger, erhvervsdrivende og kommune sammen kan udvikle havnen.

Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde og dialog med byens parter og borgere, som har kunne komme med viden, idéer og bemærkninger på flere måder i processen:

 • et partsmøde
 • to byværksteder,
 • på en til formålet oprettet dialogportal,
 • ved at møde op på projektkontoret en torsdag i tidsrummet kl. 14-17, for at snakke med kommunens projektleder
 • I den formelle høring fra den 20. september - 1. november 2019 samt på borgermødet den 24. oktober 2019.

Du kan læse om arbejdet med udviklingsplanen på portalen By og Vand

Læs vedtagne udviklingsplan for Præstø havneområde

Læs om åbningstrækket

Helhedsplan Præstø

 • Helhedsplan for Præstø er udarbejdet i samarbejde med byens parter, der har fulgt arbejdet og kommet med vigtige bidrag til planen.
 • I Helhedsplanen opsummeres de potentialer og udviklingsmuligheder, der er afdækket i Præstø.
 • Planen har været i høring i perioden 15. august - 9. oktober 2016, og blev endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen 30. marts 2017.

Bemærkninger og kommentarer fra høringsperioden er i et vist omfang indarbejdet i den nu vedtagne plan.

Vedtaget Helhedsplan for Præstø

Høringssvar og bemærkninger incl. bilag

Potentialeanalyse 1 - september 2013