Spring til indhold

Arkivar

Vordingborg Kommunes arkivar drager omsorg for kommunens arkivalier og hjælper med at finde gamle sager frem.
Kommunen er som myndighed forpligtet til at bevare en lang række sager og dokumenter både på papir og i forskellige it-systemer. Kommunen skal stille sager og dokumenter til rådighed når der søges aktindsigt eller adgang efter arkivloven.

Hvilke arkivalier har vi?

I Vordingborg Kommune har vi store dele af de kommunale arkivalier fra de fire forgængerkommuner: Møn, Præstø, Langebæk og Vordingborg, men noget af arkivmaterialet er i tidens løb afleveret til Rigsarkivet og skal ses der. Kommunens arkivar kan være behjælpelig med at undersøge, om det ønskede materiale findes på Rigsarkivet.

Vordingborg Kommune har mange hyldemeter arkivalier stående, og det er ikke alt, der er færdigregistreret, så det er endnu ikke muligt at søge materialet frem hjemmefra. Hvis du søger oplysninger i gammelt arkivmateriale, så kontakt arkivaren – se højre sidebjælke for kontakt-oplysninger.

En mindre del af kommunens arkivmateriale er registreret, så det er ikke muligt at søge i en database. Kommunens arkivar vil være behjælpelig med at søge sager og dokumenter frem.

Hvilke arkivalier må du se?

Du kan få lov til at se arkivalier, der efter Arkivlovens bestemmelser er tilgængelige; dvs. ældre end 20 år for administrative sager, og 75 år ved personfølsomme oplysninger. Hvis du ønsker at se materiale, der ikke er umiddelbart tilgængeligt, skal du søge om adgang til at se det.

Link til ansøgningsformular er på vej

Hvis du søger om adgang til at se materiale på vegne af andre, eller hvis du vil give andre lov til at søge adgang i materiale, der vedrører dig, skal der foreligge fuldmagt

Link til samtykke-erklæring er på vej

Hvor kan du se arkivalierne?

Når arkivaren har fundet de arkivalier frem, du gerne vil se, bliver de stillet til rådighed på arkivarens kontor efter aftale.