Spring til indhold

Strategi for jordhåndtering

  • Vi har udarbejdet en strategi for bæredygtig håndtering af overskudsjord.
  • Formålet er at udnytte jorden internt i kommunen frem for at køre den langt væk.
  • Bygherrer og entreprenører vil kunne spare store transportudgifter, mens kommunen kan bruge jorden til nyttiggørelsesprojekter til gavn for kommunens borgere.
  • Vil du vide mere, kan du kontakte jordforureningsgruppen på mail, eller ringe på 55 36 24 80.

Læs strategien