Spring til indhold

Strategi for jordhåndtering

  • Vi har udarbejdet en strategi for bæredygtig håndtering af overskudsjord.
  • Formålet er at udnytte jorden internt i kommunen frem for at køre den langt væk.
  • Bygherrer og entreprenører vil kunne spare store transportudgifter, mens kommunen kan bruge jorden til nyttiggørelsesprojekter til gavn for kommunens borgere.
  • Vil du vide mere, kan du kontakte jordforureningsgruppen på mail, eller ringe til Benja Johansen (55 36 24 81), Jeanet Severin (55 36 24 82), Yasmin Adlouni (55 36 24 71) eller Søren Vincents (55 36 24 97).

Læs strategien