Spring til indhold

Foreninger

I Danmark er foreningsfrihed en grundlovssikret rettighed. Det betyder, at alle kan danne en forening uden tilladelse og med et hvilket som helst lovligt formål. Idéen til at danne en forening opstår ofte, når mennesker mødes om en fælles aktivitet. Det kan være alt fra idræt til spejder, kultur eller politik.

Foreninger kan have mange forskellige formål. Nogle har et folkeoplysende formål. Andre, hvis formål ikke er folkeoplysende, kaldes ofte frivillige eller sociale foreninger. Forskellen mellem et folkeoplysende og et ikke-folkeoplysende formål kommer ofte til udtryk i foreningens organisering, aktiviteter og hvem de er henvendt til.

I folkeoplysende foreninger laves aktiviteterne for og med medlemmerne af foreningen, hvor den demokratiske organisering, det frivillige engagement og arbejde er bærende.

I andre foreninger laver medlemmerne ofte aktiviteter for en bestemt målgruppe, der ikke behøver at være medlem af foreningen.