Spring til indhold

Vejen til Pædagogisk Assistentuddannelse

Grundforløb 1

Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Forløbet har en varighed på 20 uger.

For at blive optaget er det et krav, at du minimum har opnået karakteren 02 i både dansk og matematik. 
Hvis du ikke har det, har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve efter en samtale med en uddannelseskonsulenten på skolen. Prøven er skriftlig.

Du skal være opmærksom på, at du kun kan blive optaget på Grundforløb 1 én gang. Når du har afsluttet Grundforløb 1, kan du gå videre til Grundforløb 2.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 er for dig der har afsluttet folkeskolen for over 1 år siden eller har afsluttet Grundforløb 1. Forløbet har også en varighed på 20 uger.

Adgangskravene er følgende:

  • Du har gennemført Grundforløb 1
  • Du har erhvervserfaring og har min. opnået karakteren 02 i både dansk og matematik fra folkeskolen
  • Du har en uddannelsesaftale

Grundforløbene er SU-berettigede, når du er fyldt 18 år. Hvis du har en uddannelsesaftale med Vordingborg Kommune, modtager du elevløn.

Elever, der har minimum to års erhvervserfaring, kan dog få godskrevet grundforløbet og praktikuddannelsen på trin 1. Her er det et krav, at du kan dokumentere erhvervserfaringen, som skal være erhvervet inden for de seneste fire år før uddannelsens start. Adgangskravene til Grundforløb 2 kan du finde på www.sosunyk.dk

Du kan søge ansættelse hos Kommunen direkte til Hovedforløbet, dette kræver dog, at du som minimum har gennemført og bestået Grundforløb 2.