Spring til indhold

Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan leje en have?
Haverne kan kun lejes af borgere, som har bopæl i Vordingborg Kommune. Du skal være fyldt 16 år. 

Hvordan lejer jeg en have?
Du kontakter Afdeling for Trafik, Park og Havne på mail eller pr. telefon. Hvis der ikke er nogen ledige haver, kan du komme på venteliste. Hvis du vil på venteliste skal du oplyse navn, adresse, telefonnummer og meget gerne en mailadresse.
Man kan optages på ventelisten til en have i begge kolonihaveområder, og gerne på samme tid.
Havelejere som allerede har en have, kan stå på venteliste til en have i samme kolonihaveområde eller det andet kolonihaveområde.
Du kan godt stå på ventelisten til en eller flere specifikke haver.
Du kan til hver en tid, kontakte Afdeling for Trafik, Park og Havne og få at vide, hvad nummer du står på ventelisten. 

Hvad koster det at leje en have?
Det koster 1.200,- kr. om året for en have i Fremtiden, og 1.000 kr. om året for en have i Trellemarken. Lejen kan dog reguleres, hvis kommunen skønner, at der er behov for det.
Lejen er ens uanset havernes størrelse. Lejen opkræves en gang årligt, typisk i april.

Hvor store er haverne?
Haverne i Fremtiden er mellem 150 m2 og 440 m2.
Haverne i Trellemarken er mellem 190 m2 og 440 m2.

Må jeg opføre et hus i haven?
Nej. Du må opføre et flytbart skur og/eller et drivhus, når det er godkendt af Afdeling for Trafik, Park og Havne. Dette gælder også, hvis du laver større ombygninger på eksisterende skur eller drivhus. Se de nærmere krav for skure og drivhuse i vejledningen for opstilling af skure og drivhuse.

Opførelse af skure og drivhuse er for lejers egen regning. Ved afståelse af kolonihaven kan skur og drivhus enten overdrages til ny lejer eller fjernes. Fjernelse af skur og drivhus sker for lejeres egen regning. Skure og drivhuse er kommunen uvedkommende.

Hvor høj må hækken være?
Hækken skal minimum være 1,5 meter og må maksimalt 1,8 meter 

Hvornår skal hækken klippes?
Minimum 1 gang om året, og seneste den 1. august. Hækkene mod fællesstierne må dog ikke være til gene for de forbipasserende. 

Må jeg holde dyr?
Nej. Dyrehold er ikke tilladt. Hverken høns, kaniner eller andre slags dyr og fugle. 

Må jeg brænde haveaffald?
Nej. Det er forbudt at afbrænde haveaffald i byzone. Haveaffaldet skal så vidt muligt komposteres. Alternativt kan den opstillede container til haveaffald benyttes.

Må jeg vande med slange?
Nej. Vanding skal foregå med vandkande, da vi forsøger at holde udgifterne til vandforbruget nede. Det er dog tilladt at opstille en vandtank på en volumen af maksimalt 250 liter til opsamling af regnvand. 

Må jeg overnatte i haven?
Nej, overnatning i haverne er ikke tilladt. 

Hvordan opsiger jeg min have?
Opsigelse skal ske skriftligt til Afdeling for Trafik, Park og Havne inden 1. januar. Hvis du opsiger senere i det efterfølgende år, får du ikke lejen for dette år tilbage. 

Hvad skal jeg gøre når jeg opsiger min have?
Du skal fjerne dit skur eventuel drivhus eller overdrage det til den nye lejer. Hvis den nye lejer ikke ønsker at overtage skuret eller drivhuset, skal du sørge for, at det bliver fjernet senest 14 dage efter opsigelsen. En eventuel overdragelse af skur eller drivhus til den nye lejer, skal ske vederlagsfrit.

Derudover skal haven være ryddet for affald af enhver art og rengjort ved fraflytningen.

Har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.