Spring til indhold

Er du bekymret for et barn

Du har underretningspligt, hvis du får kendskab til et barn eller en ung under 18 år, som mistrives. 

Du skal give Børn og Familie besked, hvis du f.eks. har mistanke om, at barnet eller den unge:  

  • Udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling.
  • Udsættes for seksuelle overgreb.
  • Lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare.

Desuden skal du give besked til Børn og Familie, hvis du kender til kommende forældre, der har problemer, som giver dig en formodning om, at barnet vil få behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen.

Er du privatperson

Som privatperson kan du vælge, om du vil underrette anonymt eller ikke anonymt. 

Som privatperson har du ikke aktindsigt, og vil derfor ikke høre mere til Børn og Families behandling af sagen.

Underretning anonym

Underretning ikke anonym

Er du fagperson

Som fagperson har du skærpet underretningspligt i forhold til de børn, som du møder i kraft af dit arbejde. Dvs. hvis du som offentligt ansat arbejder med børn og unge, eller hvis du på anden måde arbejder med børn og unge i frivillige sammenhænge, i foreninger og fritidsliv (f.eks. skolelærer, pædagog eller fodboldtræner), skal du foretage en underretning, hvis du har mistanke om mistrivsel.

Den skærpede underretningspligt gælder også, hvis du som fagpperson via kontakt til forældre, får kendskab til mistrivsel hos deres børn.

Der stilles ikke krav om at du skal have et særligt indgående kendskab til familien. Vurderingen beror på et personligt skøn og du har stadig skærpet pligt til at underrette, selvom f.eks. din leder eller kolleger er uenige med dig i din vurdering.

Som fagperson ansat i Vordingborg Kommune, skal du bruge det underretningsskema, som du finder på intranettet. 

Som fagperson ansat i et privat dagtilbud eller skole skal du bruge dette underretningsskema

Hvad sker der med min underretning

  • Den eller de, der har forældremyndigheden, har ret til at få at vide, hvad der står i underretningen, og hvem der har underrettet.
  • Hvis du indgiver en anonym underretning, modtages og behandles den lige så seriøst som enhver anden underretning. Uanset om der er tale om en skriftlig eller en telefonisk underretning.