Spring til indhold

Hvem er PPR?

PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

PPR er en rådgivningsenhed, der arbejder for at skabe læring, udvikling og trivsel for alle børn og unge.

Vi leverer pædagogisk-psykologisk rådgivning og viden til forældre og fagfolk i skoler og dagtilbud, som arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år i Vordingborg Kommune.

Medarbejdergruppen i PPR består af pædagogiske konsulenter, tale/høre-konsulenter, samt psykologer.

PPRs formål/kerneopgave er:
At styrke skolers og dagtilbuds arbejde med at skabe inkluderende læringsfællesskaber, samt
At understøtte forældre i at skabe de bedste rammer for deres børn.

Det sker ved:
At yde rådgivning, vejledning, supervision og anden konsultativ bistand til de involverede fagpersoner i skoler og dagtilbud samt barnets/den unges forældre.
At udarbejde kvalificerede faglige udredninger Pædagogiske Psykologiske Vurderinger (PPV’er) og Tale Pædagogiske Vurderinger (TPV’er).

At vejlede og undervise børn med specifikke sproglige vanskeligheder.
At varetage forskellige individuelle- samt gruppeforløb målrettet forældre og børn/unge.
Hvis børn/unge visiteres til et specialpædagogisk tilbud, følger PPR ligeledes deres udvikling og trivsel - ved at yde råd og vejledning til forældre og det pædagogiske personale.