Spring til indhold

Sundhedscentre

  • Der findes to sundhedscentre i Vordingborg Kommune. Et i Vordingborg og et i Stege.
  • Præstø Multicenter fungerer også delvist som sundhedscenter. 
  • Sundhedscentrene rummer en bred vifte af tilbud og aktiviteter fra både kommunale, regionale og private aktører.

Præstø Multicenter

Multicenteret rummer både sportshal, springsal, dansesal, sundhedspleje, genoptræning, Café, akutstuer og plejecenter boliger. Til plejecentret er der tilhørende aktivitetscenter både for borgere boende i eget hjem og for borgere boende på Præstø Multicenter.

Kontaktinformationer findes her:

Præstø Multicenter generel info
Sundhedsplejen
Træning og Rehabilitering
Plejecenter boliger
Akutstuer
Café'en