Spring til indhold

Stege Sundhedscenter

Stege Sundhedscenter tilbyder sundhedstilbud fra både Vordingborg Kommune, Region Sjælland og private, godkendte sundhedsudbydere. Derudover ligger Kirurgisk Center Møn på centeret.

SÅDAN FINDER DU VEJ

INDGANG 1, Peblingerende

Kælder
Blodprøvetagning - se kontaktoplysninger
Røntgen - se kontaktoplysninger
Lægevagt - se kontaktoplysninger

Stue
Træning og Rehabilitering - se kontaktoplysninger

1. sal
Patientkurser
Jordemoder - se kontaktoplysninger
Holmberg Tandlægeklinik - se kontaktoplysninger
Nordic Medicare - se kontaktoplysninger
Hørekonsulent - se kontaktoplysninger
Nærklinik Stege - se kontaktoplysninger
Klinik for Kiropraktik - Se kontaktoplysninger og tidsbestilling

2. sal
Alkoholrådgivning
Psykolog Peer Radich Johansen - Tlf. 55 82 61 91 / mail peerjoh@sol.dk
Psykolog Jan Pedersen - Tlf. 55 81 78 08 / 20 21 74 08 - mail jan2cv@privat.dk

INDGANG 2 (Langgade)
Kommunal Tandpleje - se kontaktoplysninger

INDGANG 3 (Langgade)
Sundhedspleje - se kontaktoplysninger