Spring til indhold

Klimalavbundsprojekter

Klima-Lavbundsordningen er en statslig støtteordning. Ordningens formål er at få udtaget kulstofrige lavbundsjorde fra landbrugsdrift og dermed reducere landbrugets udledning af drivhusgasser mest muligt. Ud over at bidrage til CO2-reduktion, skal projekterne være til gavn for natur, vandmiljø eller andre klimaformål.

Tilskudsordningen kan søges af kommuner, lodsejere og fonde. Seneste ansøgningsrunde var i oktober-december 2023. Læs eventuelt mere om ordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside her

Miljøstyrelsen har for nuværende ikke planlagt datoer for nye ansøgningsrunder.

Vordingborg Kommune har i 2023 søgt støtte til 9 klima-lavbundsprojekter og fået tilsagn om statsstøtte til projekterne. Udbetalingen af støtten afhænger af, om lodsejerne i områderne ønsker at gennemføre projekterne. Dette afklares, når der er lavet de nødvendige forundersøgelser.

Vordingborg Kommunes indsats for at få etableret klima-lavbundsprojekter indgår i kommunens Klimaplan fra 2022, Kommuneplan 2022, og bidrager ud over klimamålet til kommunens arbejde for bedre natur og biodiversitet.

De 9 ansøgte klima-lavbundsprojekter er beliggende her

  • Køng Mose
  • Ørslev Mose
  • Ilved Geddeholme
  • Rismose
  • Langemose
  • Stavreby Lyng
  • Borre Enge
  • Gammelsø-Maglemose
  • Oddermosen