Spring til indhold

Whistleblower

Medarbejdere i Vordingborg kommune har mulighed for at indgive anmeldelser via kommunens egen whistleblowerordning jf. Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Der kan være tale om anmeldelser om ulovlige forhold eller uhensigtsmæssig adfærd, som en medarbejder oplever. Whistleblowerordningen kan kun anvendes til at indberette alvorlige uregelmæssigheder eller adfærd, som relaterer sig til kommunale forhold.

Whistleblowerenheden er forankret i Staben for Politik, Jura og Administration, hvor to medarbejdere sammen med chefen for Staben er pålagt en helt særlig skærpet tavshedspligt.

Årsberetning 2022