Spring til indhold

Kystbeskyttelse

Kystbeskyttelse er en fællesbetegnelse for beskyttelse mod erosion og oversvømmelse fra havet. Kystbeskyttelse udføres og betales som udgangspunkt af grundejerne.

Hvis du ønsker at etablere eller genoprette kystbeskyttelse, skal du have tilladelse fra kommunen, før du må gå i gang.

Kystbeskyttelse omfatter bl.a.:

 • Skråningsbeskyttelse
 • Høfder
 • Bølgebrydere
 • Diger
 • Dæmninger
 • Moler
 • "Sandfodring"

Ansøgningsskemaer:

Send udfyldte skemaer - skriv "Ansøgning om Kystbeskyttelse" i emnefeltet

Vær opmærksom på at det er Kystdirektoratet, der skal give tilladelse til følgende:

 • Terræn-ændringer på kysten, der kan påvirke den naturlige kystudvikling, f.eks.:
  • Etablering af en strandpark
  • Opfyldning eller udgravning på kysten fx som del af et haveanlæg
  • Ændringer i terræn i forbindelse med byggeri
 • Anlæg på søterritoriet, f.eks.:
  • Stenrev
  • Fortøjningspæle
  • Bøjer
  • Lystbådehavne
 • Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen eller klitfredningslinjen:
  • Der skal søges om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen eller klitfredningslinjen, hvis du ønsker at foretage ændringer på et hus eller en grund, der ligger indenfor disse zoner. Læs mere.
   Du finder ansøgningsskema og vejledning her.

Hvis du er i tvivl om, hvilken kategori din henvendelse falder i, er du velkommen til at kontakte Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63.